Logopedie – HapSlikZeg

Logopediepraktijk HapSlikZeg heeft een eigen plek binnen onze school. Op dinsdag is logopediste Evie Zomers aanwezig en biedt logopedische hulp aan zowel kinderen van school als kinderen buiten school.

HapSlikZeg, praktijk voor kinderlogopedie is een praktijk die zich uitsluitend richt op logopedische problemen bij kinderen. Wij zijn een deels gespecialiseerde praktijk. Bij ons zijn alle kinderen met uiteenlopende logopedische problemen welkom. Maar daarnaast bieden wij gespecialiseerde logopedische zorg aan kinderen met complexere problematiek, zoals een onderliggend syndroom, een hersenbeschadiging, ziekte of een andere aandoening/oorzaak waardoor de ontwikkeling anders verloopt en gespecialiseerde logopedische zorg nodig is. Logopedie biedt hulp bij problemen met de spraak, taal, stem, gehoor en eten/drinken. Binnen onze praktijk wordt er, afhankelijk van de hulpvraag en problematiek, gekeken naar de beste zorg voor uw kind. Dat kan zijn een individuele behandeling, een behandeling in groepsverband of in combinatie met een andere betrokken discipline, zoals kinderfysiotherapie of ergotherapie. Wij werken op 7 locaties. Zie ook onze website:  www.hapslikzeg.nl  

Op deze locatie ben ik, Evie Zomers, werkzaam. Ik zal mijzelf kort voorstellen. In juli 2017 ben ik afgestuurd als logopedist aan de Fontys Hogeschool te Eindhoven. In mijn schoolperiode werd duidelijk waar mijn hart ligt. Ik heb al mijn stageplaatsen binnen de gehandicaptenzorg gevonden en mezelf daardoor op een breed gebied in deze specialistische zorg verdiept. Je vindt mij op veel van onze locaties. Zowel op de orthopedagogische dagcentra en de praktijklocaties als aan huis. Ik zie een grote diversiteit aan kinderen. Voornamelijk het behandelen van kinderen met ontwikkelingsachterstanden t.g.v autisme of andere problematieken. Ik zie kinderen in het geheel en werk graag multidisciplinair samen, om zo met anderen een zo goed mogelijk behandeltraject voor het kind op te kunnen zetten. Een behandeltraject waarin het kind in alle opzichten centraal staat. Plezier staat erg hoog in het vaandel, elk kind verdient het om lachend binnen te komen en nog stralender naar buiten te gaan. Bij vragen, loop gerust even binnen op dinsdag of mail naar info@hapslikzeg.nl.