De Bibliotheek op school (dBos)

De Bibliotheek op school

dBos in de centrale hal van de school

In de centrale hal van onze school hebben we sinds het najaar van 2018 de Bibliotheek op school (dBos). Met de Bibliotheek op school slaan onderwijs, bibliotheek en gemeente de handen ineen en komt er dagelijks aandacht voor leesplezier en mediawijsheid op school én thuis.

We willen kinderen en jongeren stimuleren om meer te lezen. En ze leren om beter en verstandiger om te gaan met internet, sociale media en games.

Iedere week, op donderdagmiddag, mogen de kinderen boeken lenen op school  om thuis te lezen. De boeken zijn beschikbaar gesteld door de bibliotheek Altena.

Nieuwe leerlingen komen automatisch op de scanlijst en kunnen dan boeken lenen.

Het uitlenen en ontvangen van de boeken wordt gecoördineerd door ouders.

Alle leerlingen houden op donderdag tussen de middag hun tas op school, zodat ze geleende boeken netjes in hun tas mee naar huis kunnen nemen.