Verlof aanvragen

Procedure aanvraag verlof

  1. De aanvraag voor verlof/geoorloofd verzuim moet ruim van tevoren (bij voorkeur minimaal zes weken van te voren) worden ingediend bij de directeur of teamleider van de school aan de hand van het formulier (bij vakantieverlof dienen ouders eerst verlof aan te vragen en daarna eventueel de boeking te regelen);
  2. De directeur hanteert bij het beantwoorden van de aanvraag criteria voor toekennen of weigeren van het verlof, conform de wetgeving (zie schoolgids);
  3. In geval van twijfel neemt de directeur persoonlijk contact met de ouders op;
  4. Bij een overschrijding van een totaal van tien dagen (in één keer of in totaal in één schooljaar) is goedkeuring van de leerplichtambtenaar nodig.