Activiteitencommissie

De activiteitencommissie organiseert en ondersteunt in overleg met het schoolteam de volgende activiteiten:

  • Sinterklaas, Kerst- en Paasviering,
  • Vervoer bij excursies
  • Ouderavond en schoolfeest,
  • Afscheid van groep 8
  • Meester- en juffendag

De kosten die de ouderraad maakt, worden betaald uit de ouderbijdrage, die een vrijwillig karakter heeft. De betaling gebeurt in de eerste helft van het schooljaar, nadat u daartoe een verzoek hebt ontvangen. Het geld van de vrijwillige ouderbijdrage, € 22,50, wordt door de A.C. beheerd.
Rekeningnummer: 1368.50.081 t.n.v: ‘De Ark’ Ouderraad te Meeuwen.
Heeft u nog vragen of opmerkingen, neem gerust contact op met één van de AC. leden.

In de activiteitencommissie zitten:

Mevr. Jacqueline Verdoorn – Koekkoek
Mevr. Christine van Dalen
Mevr. Marjolijn de Koning – Bouman (voorzitter)
Mevr. Corinne Verdoorn
Mevr. Lisette Vos – van Son

Mevr. Willie Bijl – van Duijnen
Mevr. Jonnie in ‘t Veld – Raams (penningmeester)

Afvaardiging vanuit het team:
Juf Hannelies Marinissen – Hak

Deze ouders zijn elk voor een periode van 4 jaar lid van de A.C.

Vanuit het team zit juf Hannelies Marinissen – Hak in de AC.