Activiteitencommissie

De activiteitencommissie organiseert en ondersteunt in overleg met het schoolteam de volgende activiteiten:

  • Sinterklaas, Kerst- en Paasviering,
  • Vervoer bij excursies
  • Ouderavond en schoolfeest,
  • Afscheid van groep 8
  • Verjaardagendag

De kosten die de ouderraad maakt, worden betaald uit de ouderbijdrage, die een vrijwillig karakter heeft. De betaling gebeurt in de eerste helft van het schooljaar, nadat u daartoe een verzoek hebt ontvangen. Het geld van de vrijwillige ouderbijdrage, € 22,50, wordt door de A.C. beheerd.
Rekeningnummer: NL 70 RABO 0136 8500 81 t.n.v: ‘De Ark’ Ouderraad te Meeuwen.
Heeft u nog vragen of opmerkingen, neem gerust contact op met één van de AC leden.

In de activiteitencommissie zitten:

Mevr. Mariska Ockers
Mevr. Denise Ockers
Mevr. Marjolijn de Koning (voorzitter)
Mevr. Corinne Verdoorn
Mevr. Lisette Vos

Mevr. Willie Bijl
Mevr. Jonnie in ‘t Veld  (penningmeester)

Vanuit het team zit juf Marleen Brugmans in de AC.