Visie

De ontwikkeling van elk kind is een doorgaand proces, waaraan gebouwd moet worden. Het bouwen aan die ontwikkeling staat op onze school elke dag centraal.

De sociaal-emotionele ontwikkeling, de creatieve en intellectuele ontwikkeling en de zelfstandigheid krijgen allemaal serieuze aandacht in ons onderwijs.

We willen het zo mogelijk maken dat elk kind een bij hem/haar passende doorlopende ontwikkeling kan volgen.

Vanuit onze identiteit hebben goede normen en waarden in omgang en leefwijze ook een centrale plaats in onze schoolorganisatie en ons onderwijs. Op onze school staat zo het kind centraal. Het welbevinden van hem of haar is erg belangrijk om zich optimaal te kunnen ontwikkelen, zodat het later in de maatschappij een plek kan vinden die bij hem of haar past.