School

Onze school heet “De Ark”.

Deze naam heeft de oorsprong vanuit de Bijbel en staat symbool voor geborgenheid.

Bij deze naam van de school is vorig jaar een nieuw logo ontworpen. Zowel de naam als het logo straalt de geborgenheid uit. Zoals Noach geborgen was tijdens de zondvloed in de Ark en de duif liet uitvliegen. Zo heeft God Zijn geborgenheid gegeven in Zijn Geest (gesymboliseerd in een duif)

Wij willen de kinderen wijzen op die veilige geborgenheid van God en Jezus Christus.

Visie

Meer

Schoolgids

Meer

Leerkrachten

Meer

Activiteitencommissie

Meer

MR & GMR

Meer

College van bestuur

Meer

Logo

Meer

Vacatures

Meer