Ziekmelden

Afmelden

Wilt u, als uw kind niet naar school komt, dit aan de school melden? Is een leerling zonder bericht afwezig, dan wordt u gebeld om vast te stellen of het kind thuis is.

Probeert u afspraken voor tandarts, logopedie enzovoort, zoveel mogelijk buiten schooltijd te maken.