Praktische vragen

Algemeen

Mag mijn kind na school op het schoolplein blijven spelen?

Ja, uw kind mag na school op het schoolplein blijven spelen. Het hek blijft open tot de laatste leerkracht naar huis gaat, daarna gaat het hek op slot en mag er niet meer op het plein gespeeld worden.

Wat doet de activiteitencommissie?

De activiteitencommissie is een enthousiaste groep ouders die de leerkrachten helpt met het organiseren van verschillende activiteiten, zoals het schoolontbijt, sinterklaas, kerstdiner enz. Daarnaast zorgen ze er ook voor dat het er in de school altijd gezellig uitziet.

Nieuwe ouders

Hoe kan ik mijn kind inschrijven?

Het inschrijven van uw kind gebeurt met een inschrijfformulier. U kunt dit formulier ophalen bij ons op school. Na het invullen kunt u het op school inleveren. Het inschrijfformulier is ook te downloaden onder 'Downloads en protocollen'.

Hoe vindt de communicatie tussen school en ouders/verzorgers plaats?

Iedere maand verschijnt er via de mail een Postduif, hierin vindt u de meest actuele activiteiten van onze school. Aan het begin van het schooljaar vindt er een oudervertelgesprek plaats en in de maanden februari en juni zijn er rapportgesprekken. Daarnaast werken we met de app 'Parro'. In deze app wordt u gekoppeld aan de groep van uw kind(eren). Leerkrachten posten regelmatig foto's en updates van de dagelijkse gang van zaken in de klas. Ook kan de leerkracht via de Parro app een chatgesprek met u starten.

Wat zijn de afspraken rondom de pauzehap?

Op onze school mogen de kinderen op maandag en vrijdag een koek of fruit meenemen, het is niet de bedoeling dat ze chocolade of snoep meenemen. Op dinsdag t/m donderdag moeten de kinderen groenten of fruit meenemen.

Hoe is de samenstelling van het team?

Op onze school werken we met 7 leerkrachten en een onderwijsassistente aan de ontwikkeling van uw kind. U vindt de leerkrachtenpagina hier. Ook is er een intern begeleider (IB'er). Zij is eindverantwoordelijke voor de zorg van uw kind. Het management bestaat uit een directeur en teamleider. Zij zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op school.

Wat kan ik doen als ik een gesprek wil met de leerkracht?

U kunt te allen tijde aangeven dat u tussendoor een gesprek wilt met de leerkracht. Er wordt dan een afspraak gemaakt om rustig met elkaar in gesprek te gaan. Natuurlijk kunt u ook een mail sturen naar de groepsleerkracht van uw kind. De mailadressen van de leerkrachten vindt u op de leerkrachtpagina.

Ouders

Hoe meld ik mijn zoon/dochter ziek?

U kunt uw zoon/dochter telefonisch ziekmelden of u kunt een e-mail naar de leerkracht sturen.

Hoe vraag ik verlof aan?

Mocht er een bijzondere reden zijn waarvoor u een verlofdag aan wilt vragen voor uw kind, dan kunt u dit aanvragen bij de directeur Hannie Wijnands of de teamleider Christa Versteeg. De aanvraag is pas goedgekeurd als u bericht heeft gekregen van de directeur.

Wanneer zijn de vakanties?

Een overzicht van onze schoolvakanties is te vinden onder de button 'ouders' en vervolgens 'schoolvakanties'.