Eerste schooldag

Een dag in groep 1-2

Thematisch werken

In groep 1-2 werken wij thematisch. Dit betekent dat alle activiteiten zijn gekoppeld aan een thema. Dit zorgt voor betrokkenheid en herhaling. Het gevolg hiervan is dat kinderen veel leren. In elk thema komt een ankerverhaal voor. Dit is de rode draad. De thema’s duren meestal 4/5 weken. Bij de start van elk thema krijgt u via de e-mail een themabrief, zodat u op de hoogte bent van wat er in de klas gebeurt. De volgende ontwikkelingsgebieden worden dagelijks geoefend: beginnende geletterdheid, mondelinge taalvaardigheid, gecijferdheid, sociaal en emotionele ontwikkeling, motorische ontwikkeling, logisch denken, ruimtelijke oriëntatie, muziek, spelontwikkeling, oriëntatie op de wereld en zelfredzaamheid.

Aanvangsspel

Als de kinderen ‘s ochtends op school komen gaan ze meteen aan de slag. Op de dagplanning kunnen ze zien of ze in de hoeken mogen spelen of een spelletje mogen spelen. Dat noemen we ontwikkelingsmateriaal. Ook mogen de kinderen soms op de iPad een ontwikkelingsspelletje spelen. Ieder kind heeft een boekje waar ze hun gemaakte spelletjes in afkruisen. Op deze manier zijn we effectief en gestructureerd bezig.

Ochtendkring : Godsdienst/tijdwijzer/dagplanning

Na het aanvangsspel gaan we in de kring. In de kring beginnen we onze dag met een gebed. De juf leest voor uit ‘Kind op maandag’. Ook zingen we liedjes en maken we soms een verwerking/tekening. We kijken elke dag naar de tijdwijzer. We kijken welke dag het is en soms kijken we ook naar het weer en naar de datum. De tijdwijzer wordt ook gebruikt om feestdagen en wijzigingen op aan te geven. Natuurlijk is er tijdens de kring ook ruimte om te vertellen. Heel belangrijk in groep 1 en 2! Verder kijken we ook samen naar de dagplanning. Zo weten de kinderen wat we gaan doen . De kinderen leren zelf de dagplanning te benoemen en kunnen zo beter de dag indelen. Ze worden meer tijdbewust.

Buiten spelen

Rond 9.15/9.30 uur tot 10.15 uur gaan we naar buiten. We spelen in de ochtend buiten en meestal ook in de middag. In de ochtend spelen de kinderen met materialen uit de speelgoedkist (stoepkrijt, ballen, klossen, hoepels) en in de middag met speelgoed uit de schuur (blokken, fietsen, kleden, steppen). De kinderen leren samen spelen en ook de motoriek wordt ontwikkeld.

Eten en drinken 

Na het buiten spelen gaan we eten en drinken. De hulpjes mogen altijd de mandjes pakken waar het eten en drinken in zit. We zingen een liedje en gaan lekker smikkelen en smullen. Op dinsdag, woensdag en donderdag moeten de kinderen groenten of fruit bij hebben. Op de andere dagen zien we ook graag fruit, maar mogen ze ook een koekje meenemen. Geen chocolade of chocoladekoekjes.

Voorlezen 

Tijdens het eten en drinken leest de juf vaak voor. Ook gebruiken we digitale prentenboeken. Tip: Lees veel voor thuis en doe er, waar mogelijk, ook een activiteit bij. Het is belangrijk en ook erg gezellig.

Weektaak /Werkles

In de weektaak zitten 3 of 4 activiteiten. Voorbeelden van activiteiten zijn: tekenen, knutselen, themahoek, themaspel, Chromebook/iPad en ontwikkelingsmateriaal. Soms kiest de juf wie welke activiteit gaat doen en soms mogen de kinderen het ook zelf plannen. Elke dag doen we één activiteit. De kinderen leren m.b.v. een stappenplan zelfstandig de opdrachtjes uit te voeren. Het stappenplan hangt op in de klas. Op deze manier leren we de kinderen stap voor stap een goede werkhouding aan.

Hoekenwerk – Planbord 

Na de weektaak, ruimen de kinderen hun spulletjes op en mogen ze in de hoeken spelen of een spelletje uit de kast kiezen. We spelen twee keer per dag in de hoeken. De kinderen ontwikkelen het samen spelen, de taal/spraak ontwikkeling wordt gestimuleerd, ze komen tot ontdekkingen en passen rekenvaardigheden toe.

Eind van de ochtend – Begin van de middag 

Aan het eind van de ochtend en aan het begin van de middag doen we altijd een kringactiviteit. Dit kan zijn: muziek/drama, verkeer, rekenen, taal, motorische oefeningen, kanjertraining of Engels.

De middag 

We starten de middag altijd in de kring. Bovenstaande activiteiten komen aan bod. Daarna gaan we in de hoeken spelen en werken en/of hebben we een creatieve les. Bijvoorbeeld op gebied van: knutselen, kunst of techniek. Daarna spelen we vaak nog even lekker buiten.

Gymmen

Op maandag naar we met de bus naar de gymzaal in Eethen. Tijdens de gymles werken we aan de ontwikkelingsgebieden: klimmen, balanceren, glijden, springen, duikelen, stoeispelen, mikspelen, jongleerspelen, tikspelen en passeerspelen.