Open ochtend en inschrijven

Jaarlijks vindt in de maand februari een open ochtend plaats. De open ochtend is dit schooljaar op 5 februari 2024. Deze ochtend is de school voor belangstellenden vrij toegankelijk. Ook de kinderen zijn deze ochtend welkom en mogen meespelen in de groep. Kinderen die in het daarop volgende schooljaar 4 jaar worden, kunnen ingeschreven worden. Ouders van een ingeschreven leerling worden, uiterlijk een maand voordat de leerling 4 jaar wordt, uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de directeur, of de leerkracht van de groep waarbij het kind in de groep komt. Er zal dan ook een afspraak gemaakt worden op welke dagdelen uw kind mag komen ‘proefdraaien’ op school, in de klas.

Iedere kleuter mag 2 dagdelen naar school komen voordat hij/zij de leeftijd van 4 jaar bereikt.