Hoe is de samenstelling van het team?

15 november 2018

Op onze school werken we met 7 leerkrachten en een onderwijsassistente aan de ontwikkeling van uw kind. U vindt de leerkrachtenpagina hier. Ook is er een intern begeleider (IB’er). Zij is eindverantwoordelijke voor de zorg van uw kind. Het management bestaat uit een directeur en teamleider. Zij zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op school.