Hoe vindt de communicatie tussen school en ouders/verzorgers plaats?

15 november 2018

Iedere maand verschijnt er via de mail een Postduif, hierin vindt u de meest actuele activiteiten van onze school.

Aan het begin van het schooljaar vindt er een oudervertelgesprek plaats en in de maanden februari en juni zijn er rapportgesprekken.

Daarnaast werken we met de app ‘Parro’. In deze app wordt u gekoppeld aan de groep van uw kind(eren). Leerkrachten posten regelmatig foto’s en updates van de dagelijkse gang van zaken in de klas. Ook kan de leerkracht via de Parro app een chatgesprek met u starten.