Wat kan ik doen als ik een gesprek wil met de leerkracht?

7 november 2018

U kunt te allen tijde aangeven dat u tussendoor een gesprek wilt met de leerkracht. Er wordt dan een afspraak gemaakt om rustig met elkaar in gesprek te gaan. Natuurlijk kunt u ook een mail sturen naar de groepsleerkracht van uw kind. De mailadressen van de leerkrachten vindt u op de leerkrachtpagina.